Wij vinden dat Retail Service Organisaties, Brancheverenigingen en Inkoopcollectieven voor kostencontracten een soortgelijke inkoop-, implementatie-, service- en beheerorganisatie en werkwijze moeten hebben, zoals die bestaat voor de corebusiness goederen of diensten.

Dit kan lastig zijn. Iedere kostengroep vereist specifieke kennis en ervaring en hoe groot u ook bent, het zal lastig zijn dit kostenefficiënt te organiseren. De vraag is verder of het verstandig is om niet-coreactiviteiten zelf in te kopen en te servicen of dat het niet beter is dit uit te besteden aan specialisten.