Grootschalige centraal aangestuurde (keten)organisatie hebben van nature het inkoopvolume en de slagvaardigheid om tot de best mogelijke inkoopprijzen- en inkoopcondities te komen.

De leden van Retail Service Organisaties, Brancheverenigingen en Inkoopcollectieven hebben gezamenlijk ook grootschalige inkoopvolumes voor kostencontracten. Echter, in tegenstelling tot de handelsgoederen of –diensten, worden de kostencontracten doorgaans door de leden individueel ingekocht. Door dit gefragmenteerde inkoopproces wordt het juiste inkoopresultaat vaak niet behaald.

Ook de service op lopende contracten verloopt niet zelden moeizaam. Leveranciers zetten geen corporate service instrumenten in voor individuele contracten. Leden kunnen alleen terecht bij reguliere MKB servicedesks met een serviceniveau dat vergelijkbaar is met een consumenten servicedesk.

Dit alles leidt tot een onnodig hoog kostenniveau, waardoor de winstgevendheid van uw leden wordt aangetast en de concurrentiepositie ten opzichte van de ketenvestigingen verslechterd.