Privacybeleid Facilitaire Diensten Nederland

In dit privacy statement legt Facilitaire Diensten Nederland B.V. uit welke persoonsgegevens Facilitaire Diensten Nederland verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid is.

Bedrijfsgegevens
Facilitaire Diensten Nederland is eigendom van Facilitaire Diensten Nederland B.V. gevestigd te Utrecht.

Adres:
Facilitaire Diensten Nederland
Atoomweg 474
3542 AB UTRECHT
T +31 (0)88 – 78 90 990
F +31 (0)88 – 78 90 971
@ info@facilitairediensten.net
Kvk 52686256
BTW NL850552369B01

Algemeen
Facilitaire Diensten Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Facilitaire Diensten Nederland worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Facilitaire Diensten Nederland te maken hebben. Facilitaire Diensten Nederland houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van Facilitaire Diensten Nederland of wanneer u anderszins contact heeft met Facilitaire Diensten Nederland, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Facilitaire Diensten Nederland, legt Facilitaire Diensten Nederland de door u opgegeven gegevens vast. Facilitaire Diensten Nederland bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven.

Facilitaire Diensten Nederland gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Facilitaire Diensten Nederland of indien dit wettelijk verplicht is.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Facilitaire Diensten Nederland naar de aard van het contact noodzakelijk is.
U kunt te allen tijde de website van Facilitaire Diensten Nederland bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Facilitaire Diensten Nederland te delen.

Cookies
Facilitaire Diensten Nederland maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Facilitaire Diensten Nederland beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.

Daarnaast maakt Facilitaire Diensten Nederland gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Facilitaire Diensten Nederland inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Facilitaire Diensten Nederland heeft hier geen invloed op. Facilitaire Diensten Nederland heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Derden hebben geen toegang tot de door Facilitaire Diensten Nederland geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Facilitaire Diensten Nederland.

Beveiliging
De website Facilitaire Diensten Nederland is beveiligd met een SSL-certificaat. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Facilitaire Diensten Nederland of indien dit wettelijk verplicht is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Facilitaire Diensten Nederland opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@facilitairediensten.net. Gelieve in de onderwerpregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Facilitaire Diensten Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.